Mateřská škola Běleč

Kalendář akcí

 

 

Plán akcí

2. pololetí 2019/2020

 

3. února

Přednáška pro rodiče – vývoj řeči

5. února

Preventivní screeningové vyšetření zraku

6. února

Projektový den - Malý architekt

14. února

Divadlo Lampión Kladno – Myši patří do nebe

25. února

Karneval

13. února

Beseda pro rodiče – školní zralost a připravenost

březen

návštěva knihovny (dopoledne)

5. března

Projektový den - Malý inženýr

2. dubna

Projektový den – Malý projektatnt

8. dubna

Velikonoční tvoření – odpoledne s rodiči

29. dubna

Projektový den – Malý vodohospodář

30. dubna

Čarodějnice – společné odpoledne s rodiči od 16.00 hod.

6. května

Jarní besídka

13. května

Zápis do MŠ

květen

Fotografování – společná školní fotografie

27. května

Projektový den – Malý energetik

1. června

Oslava Dne dětí – v MŠ

8.–12. června

Týden bezpečnosti

červen

Beseda se zdravotníkem + sanitka

červen

Beseda s policisty

červen

Exkurze HZS Kladno

červen

návštěva farmy p.Michálka

18. červen

Školní výlet

červen

Rozloučení s předškoláky


 

Plán akcí

1.pololetí 2019/2020

 

2.září

slavnostní uvítání dětí

4.září

informační schůzka pro rodiče

17.září

ukázková hodina kroužku angličtiny

září

zahájení sběru papíru

24.září

zahájení činnosti kroužku angličtiny

10.října

Zumba show ,,Pipi punčochatá“ – v MŠ od 8.00 hod.

25.října

fotografování jednotlivců 9.00-10.00 hod.

říjen

vycházky do podzimního lesa, sběr přírodnin

24.října

konzultační hodiny pro rodiče

31. října

Podzimní zavírání zahrádky – odpoledne s rodiči – od 15.30 hod.

11.listopadu

Čabárna Kladno - ,,Co nám běhá po dvorku“

26.listopadu

Muzeum betlémů Karlštejn + tvořivá dílnička

30.listopadu

Advent – rozsvícení vánočního stromu

5.prosince

Mikulášská nadílka

prosinec

zdobení perníčků, pečení vánočního cukroví

16.prosince

vánoční nadílka pod stromečkem ve školce

19.prosince

Vánoční posezení s rodiči s vystoupením dětí

13.ledna

přehlídka dravého ptactva

22. ledna

maňáskové divadlo ,, O zakletém lese“ – v MŠ od 9.10 hod.

leden

zimní vycházky do lesa

leden

zimní sportovní hry


Plán akcí

2.pololetí 2018/2019

 

8. února

Kino do škol - ,,Život stromů“ (v KD Běleč)

9. února

vítání občánků (OÚ Běleč) – vystoupení dětí z MŠ

20. února

Masopust (dopoledne)

28. února

Divadlo Lampión Kladno – Pejsek a kočička

březen

návštěva knihovny (dopoledne)

10. dubna

Velikonoční tvoření – odpoledne s rodiči

30. dubna

Čarodějnice – společné odpoledne s rodiči od 16.00 hod.

2. května

Zápis do MŠ

22. května

Fotografování – společná školní fotografie

30. května

Hawajská Zumba show

31. května

Oslava Dne dětí – v MŠ

3. – 7. června

Týden bezpečnosti

6. června

Beseda se zdravotníkem + sanitka

5. června

Beseda s policisty

červen

Exkurze HZS Kladno

12. června

Školní výlet

19. června

Slavnostní rozloučení s předškoláky + vystoupení všech dětí– v MŠ

 

 

      


Plán akcí

 1. pololetí 2018/2019

  

3.září

slavnostní uvítání dětí

5.září

informační schůzka pro rodiče

11.září

Klaun Ála

13.září

ukázková hodina kroužku angličtiny

září

zahájení sběru papíru a víček z PET lahví

25.září

zahájení činnosti kroužku angličtiny

říjen

vycházky do podzimního lesa, sběr přírodnin

12.října

fotografování jednotlivců

15. a 25.října

konzultační hodiny pro rodiče

16.října

Zumba show – Kuchařinka, která pekla pohádky

31.října

Čabárna Kladno - ,,Cesta k jablíčku“

7.listopadu

Podzimní zavírání zahrádky – odpoledne s rodiči

listopad

výroba podzimních strašidýlek z přírodnin

20.listopadu

Písničky z pohádek (v MŠ)

28.listopadu

Muzeum betlémů Karlštejn + tvořivá dílnička

prosinec

Advent – rozsvícení vánočního stromu

5.prosince

Mikulášská nadílka

prosinec

zdobení perníčků, pečení vánočního cukroví

18.prosince

vánoční nadílka pod stromečkem ve školce

19.prosince

Vánoční posezení s rodiči s vystoupením dětí

7.ledna

přehlídka dravého ptactva

leden

zimní vycházky do lesa

leden

zimní sportovní hry

 

 


              Plán akcí 

             2. pololetí 2017/2018 

  

8. února

Divadlo Lampión Kladno – Slůně aneb proč mají sloni dlouhé choboty

15. února

Hrátky Zdravé 5 – v MŠ

19. února

Čabárna Kladno – ,,Příroda – největší stavebnice“

28. února

Karneval V MŠ

7. března

návštěva knihovny

13.března

O dvanácti měsíčkách – ZŠ Zbečno – pohádka hraná žáky ZŠ

21. března      

Velikonoční tvoření

11. dubna

O dvanácti měsíčkách - ZŠ Zbečno

30. dubna

Čarodějnice – společné odpoledne s rodiči

2. května

Zápis do MŠ

9. května

Besídka pro maminky – vystoupení dětí

17. května

Zumba show - Indiánka

květen

Fotografování – společná školní fotografie

květen

Školní výlet

1. června

Oslava Dne dětí

4. – 8. června

Týden bezpečnosti

6. června

Dopravní výchova (modely aut)

21 . června

Slavnostní rozloučení s předškoláky – v MŠ

22 . června

Nocování v MŠ (děti odcházející do 1. třídy ZŠ)

 

plavecký výcvik (dle zájmu rodičů): bazén Tuchlovice (úterý 9.00 – 9.45 hod.)
                             termíny:     24.dubna         15.května          5.června
                                                                       22.května        12.června
                                                                       29.května        19.června
                                                                                              26.června
Plán akcí

1. pololetí 2017/2018

 

ZÁŘÍ

-        slavnostní uvítání dětí

-        informační schůzka pro rodiče

-        ukázková hodina kroužku angličtiny

-        zahájení sběru papíru a víček z PET lahví

 

ŘÍJEN

-        zahájení činnosti kroužku

-        vycházky do podzimního lesa, sběr přírodnin

-        Den stromů

-        Zumba show ,,Podzimní víla“ – v MŠ

-        slavnostní sázení obecní lípy

-        konzultační hodiny pro rodiče

 

LISTOPAD

-        Podzimní zavírání zahrádky – odpoledne s rodiči

-        podzimní strašidýlka z přírodnin

-        fotografování jednotlivců

-        Muzeum betlémů Karlštejn + tvořivá dílnička

 

PROSINEC

-        Advent – rozsvícení vánočního stromu

-        Mikulášská nadílka

-        zdobení perníčků, pečení vánočního cukroví

-        vánoční besídka a nadílka pod stromečkem ve školce

 

LEDEN

-        zimní sportovní hry

-        zimní vycházky do lesa – stopy ve sněhu
Stránky běží na CMSimple_XH | Upraveno k obrazu našemu | Login