Mateřská škola Běleč

Provoz MŠ

 

Organizace dne

 

6.45 – 8.00    scházení dětí, ranní hry dle přání dětí (psychomotorické 

                      a konstruktivní hry), didakticky cílené činnosti ve skupinách 

                      či individuálně 

8.00 – 9.00     komunitní kruh, jazykové chvilky, ranní cvičení, didakticky cílené 

                      činnosti ve skupinách či individuálně, hygiena 

9.00 – 9.15     svačina 

9.15 – 9.40     didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení) - individuální, 

                      skupinové i kolektivní; řízené aktivity, příprava na pobyt venku 

9.45 – 11.45    pobyt venku 

11.45 – 12.45  hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek, převlékání, 

                      osobní hygiena 

12.45 – 14.25  odpočinek dle potřeb dítěte, poslech čtené pohádky nebo 

                      audio-pohádky, náhradní klidové aktivity, individuální práce 

14.25 – 15.00  stlaní lůžek, pohybové chvilky, hygiena, svačina 

15.00 – 16.15  odpolední zájmové činnosti, volné hry dětí, rozcházení dětí

  

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit.

 

 

Vyzvedávání dětí

(doba, kdy se budova MŠ odemyká)

 

po obědě – 12.30 – 12.45 hod. 

po odpolední svačině – 15.00-16.15 hod. 

V případě potřeby vyzvednutí dítěte v jiný čas je nutné se předem domluvit

s třídní učitelkou.


V případě nepřítomnosti dítěte

omlouvejte dítě telefonicky do 7,45 hodin

na tel. čísle: 731 443 708,

v případě předem známé absence i osobně v MŠ.

 

Nepřítomnost dítěte,

pro které je vzdělávání v MŠ povinné

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2023/2024 se týká dětí,

které dosáhly do 31. 8. 2023 věku 5 let a starších.

Zákonný zástupce je povinen své dítě omluvit!

 

 

Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání:

a) náhlá absence (např.: nemoc, vyšetření u lékaře či logopeda) – telefonicky na mobilní telefon mateřské školy a poté písemně v MŠ do omluvného listu dítěte,

b) předem známá absence (např. dovolená v průběhu školního roku aj.) na dobu delší než 14 pracovních dnů – zákonný zástupce je povinen 14 dnů předem předložit vyplněný formulář – ,,Žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání“, kterou schvaluje ředitelka mateřské školy. Formulář je k dispozici v mateřské škole či ke stažení na webových stránkách školy.

 


 

POPRVÉ V MŠ – adaptační program

 

Děti, které zcela poprvé nastoupí do MŠ,  jsou zohledněny při vstupu do MŠ v rámci adaptace. Rodiče mohou být s dítětem přiměřenou část dne.

Začátek docházky do MŠ je pro dítě v každém případě velkou změnou a ta s sebou přináší spoustu nových pocitů a zážitků, se kterými se musí malé dítě vyrovnat.

      - vstup do neznámé budovy a do třídy

      - vstup mezi neznámé děti a dospělé, musí se přizpůsobit dosud novému režimu

Každé dítě reaguje na takovou situaci trochu jinak. 


Doporučený

ADAPTAČNÍ PLÁN:

1. týden:

  • první den- za účasti rodičů maximálně 1 hodinu - přivítání, vzájemné seznámení, seznámení s prostředím
  • druhý den – bez rodičů maximálně 1 hodinu (do 9.00 hod. – odchod před svačinou)
  • třetí den - bez rodičů do 9.45 hod. – se svačinou (odchod před vycházkou)
  • čtvrtý den – dopolední docházka, odchod před obědem (v 11.45 hod.)
  • pátý den – dopolední docházka, odchod po obědě (12.30 hod.)

2. týden:

  • celý týden dopolední docházka, odchod po obědě (12.30 hod.)

3. týden:

  • možný pobyt dítěte po celý den (odchod po 15.00 hod.) - v případě bezproblémové adaptace

Pokud můžete, nechávejte dítě alespoň prvních 14 dní ve školce jen na dopoledne (i pro děti, které se dobře adaptují, je nástup do MŠ náročný. Dítě totiž nemusí zvládnout příliš velkou skupinu dětí, i nároky, které na něj školka klade, a zcela jistě si lépe zvyknou pozvolným prodlužováním pobytu).

Důležité je dodržovat pravidelnost docházky.

Tři měsíce, to je doba, po kterou „může“ dítě plakat při zvykání si na školku (pokud pláč pokračuje, je na místě začít uvažovat, zda by nebylo vhodné pobyt dítěte v MŠ nějak upravit, nebo i o tom, zda je dítě pro školku zralé).

 

Stránky běží na CMSimple_XH | Upraveno k obrazu našemu | Login