Mateřská škola Běleč

Stravování

ORGANIZACE A ROZSAH ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

 V MATEŘSKÉ SKOLE

 

Organizace a rozsah školního stravování dětí a úplata za školní stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

1. organizace a rozsah služeb školního stravování

Školní stravování zabezpečuje školní jídelna při Mateřské škole Běleč. Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující doplňkové jídlo, je-li vzděláváno ve třídě s celodenním provozem, včetně tekutin v rámci dodržování pitného režimu.

 

2. stravování dětí, přihlašování a odhlašování jídel

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy, po dohodě se zákonným zástupcem dítěte způsob a rozsah stravování dítěte. Rozsah stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy. V případě nepřítomnosti je dítě ze stravování odhlášeno.

 

3. úplata za školní stravování

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu. Výše se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č.2  vyhlášky č.107/2005 Sb., novel. 2011, podle cen potravin v místě obvyklých.

 

 

Výše finančních normativů pro děti v MŠ Běleč od 1.9.2021 v Kč:

 

            Děti 3 – 6 let:

PŔESNÍDÁVKA

               13.- Kč

OBĚD

               31,- Kč

SVAČINA

                 9,- Kč

CELKEM

               53,- Kč

 

            Děti od 7 let (děti s odkladem školní docházky):

PŘESNÍDÁVKA

               18,- Kč

OBĚD

               38,- Kč

SVAČINA

               11,- Kč

CELKEM

               67,- Kč

 

 

Zákonní zástupci hradí stravné formou inkasa. Splatnost je vždy 10. den následujícího měsíce.

 

 Platnost od 1.9.2023           

Stránky běží na CMSimple_XH | Upraveno k obrazu našemu | Login