Mateřská škola Běleč

Zápis do MŠ


MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚLEČ
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

ZÁPIS DĚTÍ SE KONÁ DNE:

2. května 2019
14:45-17:00 hod.

k zápisu přineste:

rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (pokud není shodné s rodiči)
předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou pediatrem

Tiskopis
,,ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
si vyzvedněte ve dnech: 

8. 4. - 26. 4. 2019
v době 8:00 – 16:15 hod. v mateřské škole


 VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

13. 5. 2019
10:00-16:15 hod.
v budově MŠ Běleč

 Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2019 - 2020 (zde)

 

Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Běleč
pro školní rok 2019/2020 (zde)


Než půjdeme do školky


 

 

Stránky běží na CMSimple_XH | Upraveno k obrazu našemu | Login