Mateřská škola Běleč

O nás

     Mateřská škola Běleč je jednotřídní s celodenním provozem. Zřizovatelem školy je obec Běleč, ležící v CHKO Křivoklátsko. Budova, ve které se nachází MŠ je patrová. V prvním patře sídlí OÚ Běleč a v přízemí je MŠ s dostatečně velkým prostorem pro 19 dětí, splňujícím hygienickou kapacitu. Škola má vlastní kuchyň a přilehlou zahradu. V roce 2014 oslavila MŠ Běleč již 40 let svého trvání.

  

Co nabízíme:

   • profesionální a vstřícný přístup pedagogů k dětem i jejich rodičům

   • vedení dětí k samostatnosti, odpovědnosti, možnost seberealizace v průběhu

      celého dne

   • pravidelný kontakt s přírodou - vedení dětí k počátkům ekologické výchovy

   • spolupráci s rodiči na principech vzájemné důvěry, otevřenosti, respektu

   • poradenskou službu, konzultace, společné akce

   • prevence soc. patologických jevů (Minimální preventivní program)

   • enviromentální výchova

   • projektové týdny

  

  

Submenu

Stránky běží na CMSimple_XH | Upraveno k obrazu našemu | Login